Koszyk
0,00 zł

Sprężone powietrze cleaNTT CLN0010 do urządzeń biurowych, 400 ml

Dodaj opinię

8,78 zł

  • CLN0010
  • 30 szt.

SPRĘŻONE POWIETRZE

Sprężony gaz wydmuchiwany pod dużym ciśnieniem pozwala na usuwanie kurzu i innych zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc.

Zastosowanie:

  • elektronika,
  • audio-video,
  • foto-optyka,
  • mechanika precyzyjna,
  • elektromechanika.


UWAGA! Skrajnie łatwopalny aerozol.


- Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

- Przechowywać z dala od źródeł ciepła / iskrzenia / otwartego ognia / gorących powierzchni.

- Palenie wzbronione.

- Nie wdychać pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy.

- Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

- Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

- Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C.

- Nie przekłuwać ani nie spalać także po zużyciu.

- Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem.

- Chronić przed źródłami zapłonu - nie palić podczas rozpylania.

- Chronić przed dziećmi.

- Przed czyszczeniem sprzętu wyjmij wtyczkę z sieci!

- Nie wstrząsać przed użyciem.

- Używać tylko w pozycji pionowej pojemnika.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania preparatu.

Gwarancja producenta :24 miesiące
Pojemność opakowania :400 ml
Zastosowanie :do usuwania kurzu z urządzeń biurowych